Bliv andelshaver

Andelshavere og salg af andelsbeviser er en vigtig del af økonomien for udvidelsen af Lystrup Idrætscenter. Andelsbeviset giver adgang til og stemmeret ved Andelsforeningen Lystrup Idrætscenters årlige generalforsamling.


Et andelsbevis koster kr. 2.500,- og i efterfølgende år betales et kontingent, som p.t. ligger på kr. 100,- pr. år. Kontingentet opkræves pr. 15. januar.


Det årlige kontingent sikrer ens fortsatte andelsbevis og giver adgang til og stemmeret ved Andelsforeningen Lystrup Idrætscenters årlige generalforsamling. Vælger man at ophøre med at betale det årlige kontingent, overgår ens andelsbevis til Lystrup Idrætsforening. Læs evt. Andelsforeningen Lystrup Idrætscenters vedtægter her.


Skriv til formanden for Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter i kontaktformularen og hør hvorledes du bliver andelshaver.

Kontakt vedr. andelsbevis

Hvis du/I har et spørgsmål vedr. andelsbevis venligst skriv det nedenfor i beskedfeltet. Hvis du/I gerne vil købe et andelsbevis venligst oplys adresse (vejnavn og husnummer) i beskedfeltet.