Hal-hjemmeside
Sammen skaber vi nye rammer for idrætten

Hvis vi skal have nye og udvidede rammer for indendørs idrætsudøvelse, som mange drømmer om - hvad enten det er for sig selv eller for sine børn - så skal vi have samlet penge sammen.


Aarhus Kommune har allerede bevilliget kr. 9,1 mill. til udvidelsen af Lystrup Idrætscenter.


Vi ønsker at skabe nogle rigtig gode og tidssvarende rammer. Derfor er der brug for yderligere midler som supplement til bevillingen fra Aarhus Kommune.

jo større støtte - jo flere faciliteter - jo bedre kvalitet


Sammen har vi en fantastisk mulighed for at skabe et stærkere samlingspunkt for indendørs idrætsudøvelse for børn, unge og voksne i og omkring Lystrup.

Giv din støtte

Du kan som borger eller virksomhed være med til at støtte projektet på 3 måder:


Det får du for din støtte
Det%20f%c3%a5r%20du%20for%20din%20st%c3%b8tte%20-%20grafik
St%c3%b8t%20lystrup%20idr%c3%a6tscenter
Status%20indsamling%20figur