Hal-hjemmeside
Sammen skaber vi nye rammer for idrætten

Hvis vi skal have nye og udvidede rammer for indendørs idrætsudøvelse, som mange drømmer om - hvad enten det er for sig selv eller for sine børn - så skal vi have samlet penge sammen.


Aarhus Kommune har allerede bevilliget kr. 9,1 mill. til udvidelsen af Lystrup Idrætscenter.


Vi ønsker at skabe nogle rigtig gode og tidssvarende rammer. Derfor er der brug for yderligere midler som supplement til bevillingen fra Aarhus Kommune.

jo større støtte - jo flere faciliteter - jo bedre kvalitet


Sammen har vi en fantastisk mulighed for at skabe et stærkere samlingspunkt for indendørs idrætsudøvelse for børn, unge og voksne i og omkring Lystrup.

Giv din støtte

Du kan som borger eller virksomhed være med til at støtte projektet på 3 måder:


Det får du for din støtte
Det%20f%c3%a5r%20du%20for%20din%20st%c3%b8tte%20-%20grafik
St%c3%b8t%20lystrup%20idr%c3%a6tscenter
Status%20indsamling%20figur
Lystrup Idrætscenters formand er kåret til årets borger i 8520

Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd har igennem snart mange år haft en tradition for at kåre Årets Borger og Årets Lokalitet i 8520 området. Det sker i henholdsvis lige og ulige år.


Alle i og omkring Lystrup Idrætscenter er stolte over, at valget er i år faldet på Lauge Dehn - formand for Andelsforeningen Lystrup Idrætscenter.


Fællesrådet begrunder, at hæderen i år går til Lauge Dehn med hans mangeårige og betydende indsats og engagement i en række lokale foreninger og organisationer, ikke mindst Lystrup Idrætscenter.


Fællesrådet skriver videre: "Lauge Dehn har engageret sig i frivilligt lokalt arbejde, siden han for snart mange år siden kom til byen. Han har været formand for kredsbestyrelsen for FDF, er medlem af Lions Club, hvor han bl.a. har stået for de berømmede bagagerumsmarkeder , og ikke mindst har han fra 2003 været med i bestyrelsen for Andelsforeningen og fra 2004 været dens formand.


Det var igennem etableringen af Andelsforeningen, og tegningen af andele, at Lystrup Idrætsforening i 1989 fik muliggjort udbygningen af Lystrup Idræts- og Fritidscenter med en ny hal. I dag fungerer Andelsforeningen som driftsorganisation for idrætscentret, og det er også gennem foreningen at kontakten til Aarhus kommune varetages, herunder de nødvendige løbende kontakter vedrørende tilskud til drift og vedligeholdelse.


Det er ikke mindst gennem Lauge Dehns mangeårige, kompetente indsats, at Idrætscenteret har kunnet drives og udvikles til den store aktiv, som centret er i dag, som ramme om en lang række indendørs sportsgrene og som et samlingssted for børn, unge og voksne i alle aldre. ”Vi mødes ved hallen”, er en kendt bemærkning blandt alle lokale."

Fejringen fandt sted i Lystrup Idrætscenter
Lauge%20%c3%a5rets%20borger%202022