Hal-hjemmeside
Sammen skaber vi nye rammer for idrætten

Så er vi kommet i gang med den længe ventede udvidelse og modernisering af Lystrup Idrætscenter. Med en stor donation fra Salling Fondene er økonomien til selve udvidelsen og moderniseringen på plads.


Udvidelsen foretages i to faser - først flyttes og genetableres petanquebanerne ved de nuværende tennisbaner og den nye multihal etableres på idrætscenterets sydside - dernæst laves nyt indgangsparti, cafe, fitnesscenter og opvarmningslokaler mod nord ved parkeringspladsen.


Ønsker du at bidrage til et godt idrætsmiljø? Al form for støtte er meget velkommen - bl.a. søger vi støtte til indretning og møblement af den nye café og nye redskaber til de forskellige idrætsgrene i centeret.

Giv din støtte

Du kan som borger eller virksomhed være med til at støtte projektet på 3 måder:


Billeder fra byggeriet
  • Lystrup%20idr%c3%a6tscenter_09-02-23_000
  • Lystrup%20idr%c3%a6tscenter_13-02-23_002
  • Lystrup%20idr%c3%a6tscenter_16-02-23_001
Det får du for din støtte
Det%20f%c3%a5r%20du%20for%20din%20st%c3%b8tte%20-%20grafik
St%c3%b8t%20lystrup%20idr%c3%a6tscenter
Status%20indsamling%20figur